Co, kdy, kde, jak...

Granty města

Grant města pro rok 2009

Z Grantového systému města Olešnice na rok 2009 se podařilo získat finanční podporu na některé akce pořádané na ZŠ.
Na těchto stránkách Vás budeme informovat o podpořených projektech a soutěžích:

"Ukáži, co dokáži" ... dotace města 700 Kč
"Předvedu, co vyřešit dovedu"... dotace města 800 Kč
"Chování je zrcadlo, v němž každý ukazuje svou podobu"... dotace města 500 Kč

Žádné komentáře