Co, kdy, kde, jak...

"Preventino"

Ve škole u našich žáků upevňujeme a procvičujeme sociální a osobnostní dovednosti potřebné k prevenci vzniku rizikového chování. U žáků 6. ročníků byl zahájen ucelený preventivní program Unplugged, který systematicky využívá metody a techniky ověřené a používané v prevenci rizikového chování a také se specificky zaměřuje na prevenci užívání návykových látek.