Co, kdy, kde, jak...

"Slovo je taky čin, aneb putování mediálním světem"

U žáků chceme podpořit setkávání se s médii jak v činnostech receptivních, tak produktivních

Naši činnost sledujte též na stránkách http://schoolmagazine.dobrodruh.net/