Co, kdy, kde, jak...

"Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst."

Projekt „Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst“, byl v listopadu roku 2008 podpořen grantem MŠMT v rozvojovém programu MŠMT Podpora výuky cizích jazyků ve školách v roce 2008.

            V rámci projektu na škole probíhají činnosti, jejichž cílem je zvyšování jazykové úrovně, aktivní spolupráce se školami v zahraničí a podpoření rozvoje osobního zájmu dětí o studium cizí řeči. 

            Mezi tyto aktivity patří:

-  Zakládání fondu cizojazyčné literatury (převážně anglické a německé) a umožnění jejího vypůjčení nejen žákům školy, ale v blízké budoucnosti i širší veřejnosti.

- Žáci sedmých tříd vytvoří česko- německo- anglické prezentace o německy a anglicky mluvících zemích.

- Žáci sedmého ročníku zhotoví kalendář obsahující přísloví v češtině a v cizím jazyce.

- Budou probíhat zábavná odpoledne s cizím jazykem pro mladší žáky a besedy pro žáky i rodiče, v nichž žáci budou prezentovat své vědomosti a dovednosti z cizího jazyka. 

- Plánujeme vydání cizojazyčné brožury o našem městě a nacvičení divadelního představení v cizím jazyce pro širší veřejnost.

 

Věříme, že projekt přispěje nejen k podpoření zájmu a zvýšení jazykových dovedností dětí, ale také k bližší vzájemné spolupráci mezi dětmi, rodiči a učiteli.

Jak probíhala tvorba kalendářů cizojazyčných přísloví Vám přiblížím v následujících řádcích.
Geografické údaje a zajímavosti o státech a městech jsme zpracovali formou Powerpointových prezentací.
Vytvořili jsme česko- anglicko- německé prezentace států:
Velká Británie, Francie, USA, Itálie, Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemí, Liechtenštejsko, Česká republika.  
Vytvořili jsme česko- anglicko- německé prezentace měst:
Vídeň, New York, Paříž, Praha, Olešnice.