Co, kdy, kde, jak...

"Svět je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí číst."

Jak jsme tvořili kalendáře...

Jak probíhala tvorba kalendářů cizojazyčných přísloví Vám přiblížím v následujících řádcích.


Na začátku jsme si připomněli česká přísloví a rozčlenili je do tématických skupin-např. práce, láska, zdraví, spravedlnost apod. Pak následovalo přeložit česká přísloví do cizích jazyků. Překlad do angličtiny, němčiny, polštiny a italštiny se nám podařilo pomocí literatury, internetu a dopisováním si se školami ze zahraničí. V hodinách pracovních činností, ve výtvarné výchově, ale také ve svém volném čase jsme tvořili tabulky pro jednotlivé měsíce, k daným příslovím jsme přidávali hodící se fotografie, malovali obrázky. Po vyhodnocení, vytřídění a uspořádání všech nápadů a výtvorů se podařilo vytisknout kalendáře vztahující se k tématům rodina, přátelství a láska, práce, spravedlnost a vzdělání. Abychom naše snažení dotáhli až do úplného konce uspořádali jsme křest kalendářů. Kmotry kalendáře se stala paní zástupkyně a pan ředitel. V rámci křtu jste mohli shlédnout video zachycující naše pracovní nasazení při vytváření, zasoutěžit si v hádání scének představující přísloví a samozřejmě připít si dětským šampaňským nad dokončeným dílem.

Děkujeme vám, kteří jste se křtu kalendáře zúčastnili a moc děkujeme paní učitelce Němečkové, která nám s tvorbou kalendářů pomáhala.

 

(článek byl převzat ze SchoolMagazine, č. 3.)

Žádné komentáře