Co, kdy, kde, jak...

Německý jazyk II

Kamarády, se kterými si německy píšeme máme také na Ukrajině. 
Naše znalosti z němčiny si procvičujeme a ověřujeme také dopisováním si se žáky ze Švýcarska.