Co, kdy, kde, jak...

Německý jazyk II

Brieffreunde aus der Schweiz

Naše znalosti z němčiny si procvičujeme a ověřujeme také dopisováním si se žáky ze Švýcarska.