Co, kdy, kde, jak...

Německý jazyk II

Brieffreunde aus der Ukraine

Kamarády, se kterými si německy píšeme máme také na Ukrajině.