Co, kdy, kde, jak...

Německý jazyk

Brieffreunde aus Polen

Německy si píšeme se žáky z Polska.